Specjalny środek do czyszczenia wstępnego, przeznaczony do tekstyliów czyszczonych w rozpuszczalnikach węglowodorowych

Specjalny środek do rozpylania dla maszyn i urządzeń Jet-Clean

Środek do wstępnego odplamiania stosowany do wstępnego natryskiwania lub czyszczenia w  czterochloroetylenie

Wspomagacz i zapieracz do stosowania w czterochloroetylenie

Detergent kationowy; ma doskonałe właściwości antystatyczne

Detergent kationowy z formułą letniej świeżości

Zapach do stosowania we wszystkich rozpuszczalnikach.

Granulat wiążący kwas do obróbki rozpuszczalnikiem do stosowania w tetrachloroetenie

Środek antystatyczny i zmiękczający do stosowania w czterochloroetylenie i hydrokarbonie.

Środek przeciwpieniący na bazie fluorosilikonu do destylacji czterochloroetylenem i rozpuszczalnikami węglowodorowymi

Impregnat w sprayu na bazie żywicy fluorocarbonowej