Pliki

Detasolv

Kategoria: Odplamianie

Środek odplamiający zawierający rozpuszczalnik

Szczegółowe dane techniczne znajdują się w ulotce do pobrania.

- wysoce aktywny środek odplamiający przeznaczony do usuwania plam, (z oleju, tłuszczu, żywicy, lakieru, kleju i szminki) które są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach

- możliwy do usunięcia bez zostawiania śladów za pomocą sprężonego powietrza

- odpowiedni do odplamiania końcowego podczas czyszczenia chemicznego

Dla optymalnego procesu odplamiania z użyciem środka Detasolv wymagane jest miejsce pracy z ekstraktorem ssącym (np. firmy VEIT).

Przed przystąpieniem do czyszczenia delikatnej odzieży, tj. jedwabiu, włókien octanowych lub wiskozy, należy przeprowadzić próbę na brzegu tkaniny. Przeprowadzenie takiej próby jest ogólnie

zalecane w przypadku wszelkich wątpliwości (szczególnie w przypadku słabej trwałości kolorów).

Detasolv jest aplikowany w postaci kropel bezpośrednio na plamę.

Aplikowanie lekkich, suchych odplamiaczy pozbawionych środków powierzchniowo czynnych na zabrudzony obszar może prowadzić do szybkiego ich rozpraszania się. Można temu zapobiec poprzez przyłożenie specjalnych chłonnych ręczników na ekstraktorze ssącym pod plamą. Rozpuszczone plamy w wyniku zastosowania Detasolv są wchłaniane w ręcznik. Po pomyślnym usunięciu plam należy zabrać nasiąknięty ręcznik i osuszyć obszar poddany czyszczeniu sprężonym powietrzem.

Detasolv nie pozostawia pierścieniowych śladów.

Jeśli Detasolv jest stosowany w procesie odplamiania wstępnego, możliwe jest zastosowanie metody właściwej dla odplamiania końcowego (obszar zaplamiony musi być bardzo dobrze wysuszony).

Przechowywanie

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte - Detasolv zawiera wysoko lotne rozpuszczalniki.

Produkt zachowuje swoje właściwości przez co najmniej 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Po upływie tego okresu jego skuteczność maleje. Należy unikać wdychania aerozoli; wymagany jest skuteczny system odsysania.